Dịch vụ

Lisado chuyên dịch vụ trồng rau thủy canh quy mô sản xuất, tại nhà năng suất cao, giá tốt, đảm bảo an toàn. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ tối đa đến người trồng