Kỹ thuật màng mỏng dinh dưỡng NFT trong thuỷ canh

Kỹ thuật màng mỏng dinh dưỡng NFT trong thuỷ canh

Kỹ thuật màng mỏng dinh dưỡng là gì và nó được sử dụng như thế nào? Để biết được câu trả lời cho vấn đề này, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Kỹ thuật màng mỏng dinh dưỡng, hay NFT, là một hệ thống thuỷ canh linh hoạt và phổ biến. Nó tương tự như hệ thống ngập và rút định kì, trong đó hệ thống sử dụng một chiếc máy bơm để đưa nước có chứa dinh dưỡng lên khay cây trồng và một chiếc ống thoát nước để đưa dung dịch dinh dưỡng không sử dụng hết từ khay cây trồng trở lại bể chứa và tái sử dụng cho các vòng tuần hoàn tiếp theo. Sự khác biệt là trong NFT, dung dịch dinh dưỡng liên tục chảy qua rễ cây. Việc này được thực hiện bằng trọng lực. Khay cây trồng được đặt ở một góc giúp nước chảy xuống phía ống thoát nước, và một dung dịch thủy canh mới được bơm liên tục vào đầu cao của ống.

Menu chính