Lisado - Đơn vị thi công nhà màng, nhà lưới uy tín nhất Quảng Bình

Lisado – Đơn vị thi công nhà màng, nhà lưới uy tín nhất Quảng Bình

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, Lisado hiện đang là đơn vị đi đầu trong thi công nhà màng, nhà lưới trọn gói uy tín nhất miền Bắc nói chung và Quảng Bình nói riêng.

Tình hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Bình

Mặc dù là tỉnh không được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp tuy nhiên Quảng Bình hiện đang là những tỉnh đi đầu trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Menu chính