Trồng măng tây ở Quảng Nam

Trồng măng tây ở Quảng Nam

Hiện nay, măng tây nhất là giống măng tây xanh được trồng khá nhiều ở Quảng Nam. Dạo qua các khu Hà My Trung, Hà My Tây và Tân Khai (phường Điện Dương) bạn có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều vườn trồng măng tây được người trồng chăm sóc tốt xanh mướt, mượt mà…

1. Đặc thù khí hậu và tài nguyên đất ở Quảng Nam phù hợp cho măng tây phát triển

Quảng Nam là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nước ta, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân 2 mùa mưa và khô rõ rệt ( mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 12, mùa khô kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8, tháng 1 và tháng  9 là các tháng chuyển tiếp thời tiết có nhiều biến đổi và thường khá nhiều mưa).

Menu chính