Chuyển giao kỹ thuật trồng dưa lưới tại farm Khoái Châu - Hưng Yên 1000m2

Chuyển giao kỹ thuật trồng dưa lưới tại farm Khoái Châu – Hưng Yên 1000m2

Lisado đã chuyển giao kỹ thuật trồng dưa lưới tại farm Khoái Châu – Hưng Yên 1000m2, đảm bảo cho năng suất dưa lưới đạt dự kiến 4 tấn/vụ.

1. Gieo ươm

– Gieo khoảng 10 ngày trước khi xuống giống.
– Phun phòng khuẩn cây, nấm bệnh theo định kỳ giúp cho cây con đạt trạng thái tốt nhất, khỏe nhất khi xuống cây.

ĐK khảo sát dự án dưa lưới
Tư vấn, báo giá nhà màng trồng dưa lưới

Menu chính