Giới thiệu nhà lưới trồng rau thủy canh ở Việt Nam

Giới thiệu nhà lưới trồng rau thủy canh ở Việt Nam

Trồng rau thủy canh trong nhà kính là một trong những phương pháp tối ưu để có những sản phẩm rau sạch, an toàn lại cho năng suất rau trồng cao. Và ở mỗi quốc gia lại có những hệ thống trồng rau thủy canh nhà lưới khác nhau. Trong  bài viết này, hãy cùng Lisado tìm hiểu về nhà lưới trồng rau thủy canh ở Việt Nam.

Nhà lưới trồng rau thủy canh

Với những nước có nền nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao như Nhật, Mỹ, Canada… thì trồng rau thủy canh trong nhà lưới đã được phát triển từ lâu và ứng dụng nhiều trong gieo trồng rau sạch. Hiện tại có tới 70% trang trại ở các nước trên có sử dụng nhà lưới, bởi chúng đem lại hiệu quả trồng trọt cao.

ĐK khảo sát dự án thủy canh
Khảo sát, tư vấn hệ thống trồng rau thủy canh

Menu chính