Bạt trải nền nhà kính – nhà màng

9,000 

Sản phẩm có các tính năng nổi trội như:

  • Chống ánh nắng xuyên qua
  • Chống cỏ dại
  • Tiết kiệm nước tưới
  • Kích thích lớp rễ tơ phát triển
  • Chống côn trùng
  • Chống thất thoát phân bón – sói mòn đất…
  • Thời hạn sử dụng trên 5 năm
  • Khổ 4 x 125 định lượng 100gr, 120gr, 175gr và 185gr ( Màu trắng và màu đen)
Chat Face Chat Zalo