Lưới chống côn trùng 22 MESH

8,500  7,500 

Các khổ lưới chắn côn trùng 22 MESH:

  • Lưới côn trùng khổ 1×48 mét dài
  • Lưới côn trùng khổ 1.4×48 mét dài
  • Lưới côn trùng khổ 1.8×48 mét dài
  • Lưới côn trùng khổ 2.15×48 mét dài
  • Lưới côn trùng khổ 2.45×48 mét dài
  • Lưới côn trùng khổ 2.7×48 mét dài
Chat Face Chat Zalo
Danh mục: