Tê nối ống 6mm

1,000 

In stock

Tê nối ống 6mm sử dụng để nối 3 đoạn ống cùng cỡ 6mm (ống mềm PE 6mmhoặc ống nhỏ giọt microdrip 6mm) hoặc nối ống 6mm với ống nhánh dẫn nước PE 16mm, 20mm.

Main Menu