Công trình trồng rau thủy canh nhà bác Chương Ecopark Hà Nội

Công trình trồng rau thủy canh nhà bác Chương Ecopark Hà Nội

Trồng rau thủy canh là phương thức trồng rau sạch công nghệ cao, ứng dụng phương cách gieo trồng hiện đại, trồng rau bằng dung dịch thủy canh, đòi hỏi tính chính xác cao về nồng độ dinh dưỡng.  Vì thế sẽ rất khó nếu bạn tự gieo trồng mà không tìm hiểu về các kiến thức chuyên môn cũng như không có kinh nghiệm thực tế khi gieo trồng, chăm sóc.

Theo đó, hiện nay khi xây dựng hệ thống trồng rau sạch, đa số các gia đình, nhất là những người trồng với mục đích sản xuất theo quy mô lớn đều nhờ đến các đơn vị chuyên về thủy canh tư vấn và hỗ trợ.

Menu chính