Dự án trồng rau thủy canh tại nhà chị Thanh - Trần Khát Trân - Hà Nội

Dự án trồng rau thủy canh tại nhà chị Thanh – Trần Khát Chân – Hà Nội

Với thực trạng nguồn thực phẩm bẩn đang xâm chiếm tràn lan trên thị trường như hiện nay thì nhiều gia đình ở khu thành phố, thị xã đã lựa chọn giải pháp trồng rau thủy canh để cung cấp nguồn rau sạch cho bữa ăn hàng ngày.

Dự án trồng rau thủy canh tại nhà chị Thanh – Trần Khát Chân – Hà Nội

Menu chính