Nhiệt độ có ảnh hưởng như thế nào đến dung dịch thủy canh?

Nhiệt độ có ảnh hưởng như thế nào đến dung dịch thủy canh?

Yếu tố thời tiết, nhiệt độ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dung dịch thủy canh. Trong bài viết này, Lisado sẽ chia sẻ với bạn những tác động của nhiệt độ đến dung dịch dinh dưỡng thủy canh.

1. Nhiệt độ nước ảnh hưởng đến sự hòa tan các chất dinh dưỡng

Dung dịch thủy canh được pha từ các hóa chất hòa cùng nước. Khá nhiều công thức hướng dẫn pha với nước nóng, nước sôi, thời gian pha chế sẽ giảm đi đáng kể. Lẽ tất nhiên, pha với nước sôi sẽ nhanh hơn nhiều so với nước lạnh.

Menu chính