Cách bón cây bằng phân bón Maxsea trong một hệ thống thủy canh

Cách bón cây bằng phân bón Maxsea grow 16-16-16 trong một hệ thống thủy canh

Có nhiều vấn đề có thể khiến cho việc chăm bón cây thủy canh của bạn trở nên phức tạp hơn. Sẽ khá khó để có thể bón cho cây với nồng độ thích hợp và đúng tỷ lệ các chất dinh dưỡng. Vì thế, hãy tự mình cố gắng tìm hiểu chúng và các chất dinh dưỡng thứ cấp. Hai loại phân bón nên cân nhắc sử dụng trong mô hình thủy canh đó là maxsea loại 3-20-20 và maxsea grow 16-16-16.

Tiếp theo bạn có thể cân nhắc đến các kích thích tố (hooc môn), vitamin cho cây trồng và việc duy trì mọi thứ ở độ pH thích hợp.

Menu chính