Hạt giống theo nhu cầu ánh sáng cơ bản được chia thành 3 nhóm

Sự nảy mầm của hạt diễn ra như thế nào?

Mọi người đã biết tới sự nảy mầm của hạt diễn ra như thế nào chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của LISADO Việt Nam để hiểu về quá trình nảy mầm của hạt và  hướng dẫn mọi người cách giúp hạt nảy mầm nhanh và đạt hiệu quả cao nhất nhé.

Sự nảy mầm của hạt diễn ra như thế nào?

Các loại hạt ở các cây trồng khác nhau đều có sự khác biệt đáng kể, nhưng về cơ bản hiện tượng sự nảy mầm của hạt diễn ra là đều như nhau bao gồm có 3 giai đoạn chính:

Menu chính