Trồng rau thủy canh và sự bảo tồn nguồn nước

Trồng rau thủy canh và sự bảo tồn nguồn nước

Là những người làm thuỷ canh, chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của việc bảo tồn nguồn nước – một khu vườn thuỷ canh thường cần đến ít nước hơn so với một khu vườn đất truyền thống, và phần lớn trong số chúng ta quyết định sử dụng phương pháp nuôi trồng này bởi thực tế đơn giản đó. Nhưng thậm chí còn có nhiều cách hơn để cắt giảm lượng nước sử dụng.

Tất cả chúng ta đều biết nuôi trồng thuỷ canh có nhiều lợi thế hơn so với trồng trọt truyền thống trên đất nông nghiệp. Một trong những ưu điểm đó là thuỷ canh cần ít nước hơn rất nhiều. Đó là một trong những lý do chính mà nhiều người trong chúng ta chọn làm thuỷ canh và cũng là lý do tại sao nhiều quốc gia với nguồn nước hạn chế và khí hậu khắc nghiệt đang dần chuyển sang lựa chọn thuỷ canh làm phương pháp nuôi trồng ưa thích của họ. Thậm chí với những lợi thế này, chúng ta có thể tăng khả năng tiết kiệm nước bằng hệ thống thủy canh theo nhiều cách và xa hơn là các mục tiêu xanh của tất cả những người làm thủy canh.

Menu chính