Trồng măng tây ở Phú Yên

Trồng măng Phú Yên mang lại giá trị kinh tế cao

Trồng măng tây mang lại giá trị kinh tế cao nên hiện nay loại cây này đang được trồng trên nhiều vùng miền của cả nước, trong đó có Phú Yên. Trồng măng Phú Yên là hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, lựa chọn cây trồng có giá trị cao đưa vào sản xuất, gieo trồng giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người nông dân.

1. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Phú Yên phù hợp trồng măng tây

Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, miền khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương. Có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 và mùa nắng từ tháng 1 đến tháng 8.

Menu chính