Nhật kí chuyển giao công nghệ trồng dưa lưới tại Farm Minh Tâm, Khoái Châu, Hưng Yên

Nhật kí chuyển giao công nghệ trồng dưa lưới tại Farm Minh Tâm, Khoái Châu, Hưng Yên

Lisado Việt Nam đã tiếp nhận và triển khai thành công dự án trồng dưa lưới công nghệ cao tại Farm Minh Tâm, Khoái Châu, Hưng Yên từ ngày 12/06 đến ngày 01/07. Sau khi dự án hoàn thành, Lisado đã chuyển giao công nghệ trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn GAP cho chủ đầu tư.

Ngày 12/06/2022, chủ đầu tư bắt đầu bàn giao mặt bằng xây dựng cho Lisado. Tổng diện tích mặt bằng là 1000m2.

ĐK khảo sát dự án dưa lưới
Tư vấn, báo giá nhà màng trồng dưa lưới

Menu chính