Dự án sửa chữa và lắp đặt máng xối nhà màng sân thượng tại Quảng Ninh

Dự án sửa chữa và lắp đặt máng xối nhà màng sân thượng tại Quảng Ninh

Không chỉ thiết kế và thi công nhà màng, Lisado còn hỗ trợ sửa chữa nhà màng khi tấm màng lợp bị rách. Dưới đây là những hình ảnh về dự án sửa chữa và lắp đặt máng xối nhà màng sân thượng tại Quảng Ninh.

Tổng quan dự án

  • Địa chỉ thi công: Quảng Ninh
  • Mô hình: nhà màng sân thượng
  • Diện tích: 100m2
  • Hạng mục: sửa chữa nhà màng bị rách, lắp đặt máng xối nhà màng

Menu chính