Dự án rau sạch thuỷ canh tại Tiểu Đoàn 1 - Bộ Quốc Phòng

Dự án rau sạch thuỷ canh tại Tiểu Đoàn 1 – Bộ Quốc Phòng

Lisado Việt Nam đã triển khai thành công dự án rau sạch thủy canh tại Tiểu Đoàn 1 thuộc Bộ Quốc Phòng với hai hạng mục là nhà màng và giàn thủy canh hồi lưu.

Tổng quan dự án

  • Địa chỉ thi công: Tiểu Đoàn 1 – Bộ Quốc Phòng
  • Chủ đầu tư: Bộ Quốc Phòng
  • Diện tích: 100m2
  • Hạng mục: nhà màng, giàn thủy canh
  • Loại giàn: thủy canh hồi lưu
  • Cây trồng: Rau cải, xà lách

Giàn trồng thủy canh hồi lưu tiêu chuẩn

Menu chính