Sử dụng chất bảo quản để xử lý hạt giống có an toàn không?

Sử dụng chất bảo quản để xử lý hạt giống có an toàn không?

Không chỉ giúp giống cây trồng tránh khỏi bệnh hại mà các chất bảo quản còn giúp hạt giống nảy mầm nhanh, tỉ lệ nảy mầm tốt,… đảm bảo chất lượng cây trồng.

1. Tác dụng của chất bảo quản hạt giống

Trước kia việc xử lý hạt giống chỉ có mục đích duy nhất là giữ giống không bị nấm, bệnh hại tấn công. Ngày nay không chỉ giúp giống cây trồng tránh khỏi bệnh hại tấn công mà các chất bảo quản còn giúp hạt giống nảy mầm nhanh, tỉ lệ nảy mầm tốt, mầm cây bắt rễ sớm… đảm bảo chất lượng cây trồng.

Menu chính