Những điều bạn chưa biết về "rau VietGap"

Những điều bạn chưa biết về “rau VietGap”

Người tiêu dùng thường hình dung rau VietGap là rau sạch, an toàn cho sức khỏe. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Để hiểu hơn về rau VietGap, hay rau theo tiêu chuẩn VietGap, Lisado mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

1. VietGap là gì?

Để hiểu về rau VietGap, trước hết chúng ta cần tìm hiểu khái niệm VietGap, hay tiêu chuẩn VietGap.

Menu chính