Trồng cây thủy sinh nên trồng loại nào dễ chăm sóc?

Cùng Lisado tìm hiểu các loại cây thủy sinh dễ sống

Cây ráy, cây dương xỉ, rong đuôi chồn, cỏ thìa, cây súng,…  là các loại cây thủy sinh dễ sống, có sức sống mạnh mẽ trong nước, dễ thích nghi với môi trường sống. Trồng cây thủy sinh nên trồng loại nào dễ chăm sóc? Những vật tư thuỷ canh cần thiết trong việc trồng và chăm sóc cây thuỷ sinh là gì? Hãy cùng Lisado tìm hiểu qua bài viết sau.

Cùng Lisado tìm hiểu các loại cây thủy sinh dễ sống

Cây ráy thủy sinh

Trồng cây thủy sinh nên trồng loại nào dễ chăm sóc?

Menu chính