Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến độ pH trong thủy canh

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến độ pH trong thủy canh

Để có được hệ thống thủy canh khỏe mạnh, bạn cần phải theo dõi các chỉ số như pH. Trên thực tế, có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ pH trong thủy canh.

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến độ pH trong thủy canh

Một trong nhiều yếu tố cần thiết để tạo ra một khu vườn thủy canh phát triển khỏe mạnh là độ pH cân bằng. Có thể bạn đã biết, pH là thước đo tính axit/ kiềm của môi trường (đất, chất lỏng hoặc bất kỳ chất nào khác).

Menu chính