Độ pH trong dung dịch thủy canh là gì? Đo như thế nào?

Độ pH trong dung dịch thủy canh là gì? Đo như thế nào?

Khi trồng rau thủy canh, ngoài các yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, thì nồng độ pH của dung dịch thủy canh cũng là yếu tố bạn cần quan tâm để cây phát triển tốt.

1. Độ pH của dung dịch là gì?

PH được xem là từ viết tắt của các thuật ngữ: “pondus hydrogenii” (là độ hoạt động của hiđrô) trong tiếng Latinh hoặc “pouvoir hydrogène” thuật ngữ tiếng Pháp. Còn đối với tiếng Anh, pH có thể là từ viết tắt của “hydrogen power”, “power of hydrogen” hoặc “potential of hydrogen”, các thuật ngữ này về mặt kỹ thuật đều đúng cả.

Menu chính