Tại sao trồng rau thủy canh tĩnh cần máy sục khí?

Tại sao trồng rau thủy canh tĩnh cần máy sục khí?

Bên cạnh thủy canh hồi lưu thì trồng rau thủy canh tĩnh cũng là một trong những phương pháp trồng được ứng dụng nhiều hiện nay. Để đảm bảo hiệu quả rau trồng cao, khi trồng thủy canh tĩnh, nhiều gia đình đã sử dụng máy sục khí để tăng lượng oxi trong môi trường nước

Thủy canh tĩnh là gì?

Thủy canh tĩnh là cách trồng rau không cần đất mà chỉ nuôi lớn cây bằng dung dịch thủy canh. Rễ hút dưỡng chất trong dung dịch,  chuyển dinh dưỡng đến cây rau nhanh chóng, đúng lúc để nuôi cây trồng phát triển nhanh, xanh tốt. Đặc trưng của thủy canh tĩnh là dung dịch thủy canh đứng yên đặt trong một thùng chứa.

Menu chính