Công trình nhà màng trồng rau thuỷ canh ở Đà Nẵng

Công trình nhà màng trồng rau thuỷ canh ở Đà Nẵng

Mời các bạn tham khảo công trình trồng rau thủy canh trong nhà màng của Lisado cho người dân thôn Hương Lam, Đà Nẵng trong bài viết sau.

1. Thiết kế và thi công nhà màng thủy canh Đà Nẵng hiện đại và quy mô

Công trình nhà màng thủy canh được Lisado hợp tác với người dân của Tổ 1, thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vàng, TP Đà Nẵng.

Công trình trồng rau thủy canh trong nhà màng ở Đà Nẵng

ĐK khảo sát dự án thủy canh
Khảo sát, tư vấn hệ thống trồng rau thủy canh

Menu chính