Dự án Tăng gia sản xuất tập trung thuộc tổng cục II, Bộ Quốc Phòng

Dự án Tăng gia sản xuất tập trung thuộc tổng cục II, Bộ Quốc Phòng

Dự án xây dựng nhà màng nằm trong kế hoạch tăng gia sản xuất tập trung của tổng cục II, Bộ Quốc Phòng. Nhà màng được xây dựng nhằm trồng các loại rau ăn lá, cà chua, dưa leo để phục vụ đơn vị.

Tổng quan dự án

  • Địa chỉ thi công: Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Tổng cục II, Bộ Quốc Phòng
  • Diện tích: 300m2
  • Hạng mục: nhà màng
  • Loại cây trồng: rau ăn lá, cà chua, dưa leo

Dự án được xây dựng nhằm tận dụng không gian để tăng gia sản xuất, cung cấp thêm các loại rau và thực phẩm phục vụ đơn vị. Tổng dự án gồm 300m2 và có sử dụng hệ thống tưới nước hiện đại.

Menu chính