Phương pháp hiệu quả kích thích nảy mầm của hạt nhanh nhất

Làm thế nào để kích thích nảy mầm của hạt hiệu quả nhất? Trong bài viết này, LISADO sẽ giúp bạn tìm hiểu về kích thích hạt nảy mầm là gì, phương pháp kích thích nảy mầm nhanh nhất và những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm.

Kích thích nảy mầm của hạt là gì?

Kích thích nảy mầm của hạt là quá trình làm giảm hoặc loại bỏ các rào cản về sinh học để tăng cường khả năng và tốc độ nảy mầm của hạt. Các rào cản này có thể là vỏ hạt quá dày và cứng, hoặc có chất ức chế sinh trưởng trong hạt. Khi kích thích nảy mầm, các rào cản này sẽ bị phá vỡ giúp cho phôi trong hạt tiếp xúc với các điều kiện thuận lợi để phát triển.

Menu chính